Wat houdt EnergieNulwoning eigenlijk in?


Een nul energie woning is een huis die met een normaal leefpatroon en normaal comfort over een heel jaar gezien evenveel energie gebruikt als dat het zelf opwekt. Voor dit type woning zijn er enorm veel termen in omloop die allen min of meer op hetzelfde neerkomen:

Energieneutrale woning
Balanswoning
Energiebalanswoning
Nul-energiewoning
CO2-neutrale woning

13417680_1098196493572172_2636067145730178116_n

De definitie die door SenterNovem gehanteerd wordt voor een energie nul woning is: Een situatie waarbij over een jaar gemeten het energiegebruik van een woning ten minste nul is: er wordt niet méér energie uit het gas- en elektriciteitsnet betrokken dan er vanuit duurzame bronnen aan wordt toegeleverd.

Uitgangspunt ontwerp en bouw

Het uitgangspunt voor een nul energie woning is het realiseren van een huis dat evenveel energie opwekt als dat de bewoners verbruiken. Het ontwerp is gebaseerd op het drie stappenplan van de Trias Energetica.
1.Terugdringen van onnodig energieverbruik, bijvoorbeeld energiebesparing in de vorm van goede isolatie.
2.Voor de energiebehoefte zoveel mogelijk gebruik maken van duurzame energiebronnen.
3.Als duurzame energie niet volstaat, dan efficiënte en zuinige technieken toepassen bij fossiele energie bronnen.

Duurzame energiebronnen

Een nul energie woning haalt alle benodigde energie voor verwarming, koeling, warm water en elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen zoals zonnepanelen, windmolens en aardwarmte. Hierdoor is een nul energie gebouw vaak CO2 neutraal. Wanneer de duurzame energieproductie hoger ligt dan het verbruik, wordt elektriciteit teruggeleverd aan het net. In het andere geval wordt energie betrokken uit het net.

Laag energieverbruik

Een nul energie huis is zo ontwikkeld dat het energieverbruik zo laag mogelijk is. Te denken valt aan isolatie, luchtdichtheid met balansventilatie, aardwarmte, driedubbel glas en het gebruik van energiezuinige apparaten. Net als bij passiefhuizen wordt bij het ontwerp de passieve energie van de zon goed benut. Voor de verwarming van de nul energie woning wordt vaak gebruik gemaakt van een warmtepomp, thermische collectoren en warmtebuffers.
De overige vraag naar energie wordt opgewekt met hernieuwbare energie.

Door het lage energieverbruik van het huis is de energierekening zeer laag en zijn de bewoners veel minder afhankelijk van de prijsschommelingen op de energiemarkt.

bron: http://www.duurzaamthuis.nl/verbo…/bouwen/energie-nul-woning